საქართველოს საინჟინრო სიახლენი (სსს)

GEORGIAN ENGINEERING NEWS (GEN)

სამეცნიერო ჟურნალი საქართველოს საინჟინრო სიახლენი - Georgian Engineering News (GEN) არის რეცენზირებადი და რეფერირებადი პერიოდული გამოცემა. მისი დამფუძნებელი და მთავარი რედაქტორი გახლდათ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი ვლადიმერ დოლიძე.

ჟურნალი GEN გამოდის საერთაშორისო საინჟინრო აკადემიის და საქართველოს საინჟინრო აკადემიის ეგიდით. მასში იბეჭდება საინჟინრო დარგის ორიგინალური, თეორიული და ექსპერიმენტული შრომები ენერგეტიკის, ტრანსპორტის, მშენებლობის, მანქანათმშენებლობის და ხელსაწყოთმშენებლობის, ელექტროტექნიკის, ელექტრონიკის და ინფორმატიკის, ქიმიური, მსუბუქი და კვების მრეწველობის, მეტალურგიის, გეოლოგიის, აგროტექნიკის, ეკოლოგიის, ეკონომიკის და სხვა დარგებში.

Card image Card image Card image
2018 2017 2016 2015 2014
2013 2012 2011 2010 2009
2008 2007 2006 2005 2004
2003 2002 2001 2000 1999
1998

კონტაქტი

St. Kostava 47, Tbilisi 0179

995 (93) 175564, 995 (32) 233531

qotoko@gmail.com

995 (32) 2335122